DEMOLICIONS PUJALS

DEMOLICIONS PUJALS centra la seva activitat en enderrocs, moviments de terres, així com treballs de desamiantats.
Una llarga trajectòria en el sector de la construcció ens ha permès desenvolupar gran experiència en tot tipus de demolicions d'obra civil o particular , siguin totals o parcials, a mà o a màquina.

Aquesta activitat la desenvolupem en l'àmbit de Catalunya, sent avalats per la satisfacció dels nostres clients.

Compromesos amb el medi ambient
Amb el pas el temps l'empresa s'ha anat especialitzant cada vegada més en les àrees del reciclatge, sent avui dia un dels nostres objectius principals. El desamiantat de plaques de fibrociment o la canalització en edificis, juntament amb el nostre compromís amb el medi ambient i la nostra exigència amb la gestió dels residus ens ajuden a reutilitzar els elements extrets, proporcionant gran satisfacció entre les administracions i el nostre entorn general.

A la gestió de residus apliquem el que ens agrada anomenar "les tres R":
• REDUIR la generació de residus planificant la seva gestió abans d'iniciar l'obra amb un PLA específic.
• REUTILITZAR tot allò que pugui ser necessari per a l'execució d'altres obres o per a la seva posterior venda.
• REVALORAR reciclant en abocadors específics els materials que poden ser utilitzats després d'haver-se sotmès a un procés d'adequació.

Transportem, seleccionem, classifiquem i valorem la runa per donar-li un nou ús.

La nostra maquinària
Tots els nostres equips estan en condicions, reunint autoritzacions i homologacions per optimitzar les tasques derivades de la mateixa activitat.
Juntament a tota la xarxa de professionals del sector oferim grans nivells de qualitat en tots els nostres projectes